Monthly Archives: wrzesień 2022

Błędy w pracy psychologa
27 wrz 2022

Błędy w pracy psychologa

Psycholog w kontakcie z pacjentem/klientem nie musi, a nawet nie powinien, ujawniać sfery prywatnej swojego życia, jednak równocześnie powinien być naturalny, otwarty, autentyczny, musi umieć dzielić się sobą z drugim człowiekiem. Dlatego jego narzędziem pracy jest w dużej mierze – poz

Realizacja programów promocji zdrowia
27 wrz 2022

Realizacja programów promocji zdrowia

Wśród zasad realizacji programów promocji zdrowia w sferze pracy szczególnie akcentuje się prawo jednostek do dobrowolnego uczestniczenia w przedsięwzięciach tego rodzaju, jako warunku kreowania postawy autoodpowiedzialności za zdrowie. Ponadto, o czym już wspominano, podkreśla się potrze