Małżeństwo (bardzo) prywatnie
20 mar 2021

Małżeństwo (bardzo) prywatnie

Post by Redaktor

Libera matrimonia esse antiquitus placuit („Od dawna przyjęło się, że małżeństwa są możliwe do rozwiązania” lub „Od dawna przyjęto, że małżeństwa są wolne”) – w prawie rzymskim paremia ta odnosiła się nie tylko do rozwiązywania małżeństw, ale także do ich zawierania. Zarówno śluby jak i rozwody miały charakter prywatny bez przypisanej im wzorowej formy (wystarczyło jedynie porozumienie małżonków). W polskim systemie prawnym wspomnianą zasadę interpretuje się w nieco odmienny sposób. De facto wyraża ona możliwość rozwiązania małżeństwa, lecz odbywa się to według przepisów regulowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Istnienie takiego prawa służy utilitas publica. Małżeństwo jest instytucją, której są przypisane określone kulturowo role społeczne. Przyjmując koncepcję, w której porówna się społeczeństwo do organizmu, a małżeństwo do jednego z jego elementów, można zauważyć, że wszelkie dysfunkcje w związkach regulowanych prawem będą miały wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Brak możliwości rozwodu w takich przypadkach skazywałby na trwałą szkodę całe społeczeństwo. Jak widać rzymianie, którzy w dziedzinie prawa byli arcymistrzami doskonale to rozumieli. Prywatny rozwód? Brzmi świetnie. Byłoby to na pewno wygodne rozwiązanie, które oszczędziłoby wiele czasu i nerwów rozwodnikom. Żaden adwokat nie byłby zadowolony z takiego uregulowania, to nie ulega wątpliwości. Ale czy w realiach dzisiejszego świata jest to w ogóle możliwe? A co z prywatną formą ślubu, podczas gdy małżeństwo wpisane jest w wiele instytucji prawnych? Oczywiście można zająć się tym zagadnieniem, ale tylko w sposób teoretyczny. Taki obrót przypomniałby prawdziwą rewolucję, której nie wynagrodziły jej skutki.

0 Comments

Leave a Comment