O praktycznym zastosowaniu psychologii
9 kw. 2021

O praktycznym zastosowaniu psychologii

Post by Redaktor

Psychologia jest nauką o prawach rządzących psychiką oraz mechanizmach sterujących ludzkimi zachowaniami. Jako dziedzina empiryczna czerpie wiedzę z życia codziennego, otaczających zjawisk i interakcji międzyludzkich. Jej zdobycze naukowe są rozpowszechniane, dzięki czemu może być wykorzystywana w praktyce na wielu płaszczyznach. Gałęzią, która zajmuje się implikowaniem wiedzy do szerokiego użytku, jest psychologia stosowana.

Wśród wielu obszarów, gdzie psychologia ma swoje zastosowanie, najczęściej spotykanym jest pomoc w przypadku zaburzeń procesów psychicznych. Psycholog Olsztyn jest przykładem specjalisty, do którego mogą udać się osoby z trudnościami na tle psychicznym. W przypadku problemów związanych z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego opiekę zapewnia neuropsycholog. Oprócz potrzeb indywidualnych psychologia zapewnia także wsparcie parom lub rodzinom poprzez terapie. Dzięki korygowaniu zaburzeń relacji społecznych umożliwia efektywne funkcjonowanie ośrodków szkolno-wychowawczych. Innymi miejscami, gdzie można spotkać się z pracą psychologa, jest policja i sąd. Działalność w wymiarze sprawiedliwości opiera się np. na kontakcie z dziećmi lub pomocy organom ścigania.

Oprócz doraźnych środków, które pomagają w problematycznych sytuacjach, psychologia zajmuje się również profilaktyką. Psychologa można spotkać w przedsiębiorstwach i miejscach pracy, gdzie pomaga zapewnić lepszą organizację, atmosferę w zespole i uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Inną specjalnością jest psychologia zdrowia, której zadaniem jest promocja zachowań prozdrowotnych oraz działań w obrębie medycyny. Zarówno profilaktyka, jak i rozwiązywanie problemów dzięki narzędziom psychologicznym, służy do uzyskania lepszego samopoczucia i jakości życia.

0 Comments

Leave a Comment