29 Lis 2018

Przejęcie firmy, czyli strachy na lachy cz.1

Post by Redaktor

W poprzednich latach dużo się mówiło o przejęciach w branży spożywczej. W 2011 roku Eurocash przejął detaliczne sieci franczyzowe prowadzone przez Emperię – Groszek i Mileę. W branży nieruchomości Metrohouse połączył się ze spółką Partnerzy Nieruchomości, tworząc agencję Metrohouse & Partnerzy, a kilka miesięcy temu połączyły się audytorskie firmy Auxilim z ECA Group.

W każdej umowie franczyzowej znajdują się postanowienia o przeniesieniu praw i obowiązków przez strony umowy na osoby trzecie, w sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa czy zmiany w strukturze własnościowej. Zwykle są one sformułowane w sposób, który ogranicza franczyzobiorcę, ponieważ nakłada na niego obowiązek zawiadomienia o takim zamiarze franczyzo-dawcę i uzyskania zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa. Natomiast franczyzodawcy przyznaje się możliwość rozporządzenia swoim przedsiębiorstwem, spółką czy udziałami w każdym czasie bez konieczności uzyskania zgody od franczyzobiorców. Sprzedaż sieci franczyzowej nie jest też powodem rozwiązania umowy przez franczyzobiorców (chyba że umowa wprost przewiduje taką możliwość). Są to postanowienia standardowe i w zasadzie nienegocjowalne. Jednak franczyzobiorcy mimo początkowych obaw zwykle nie muszą się martwić o swoją przyszłość – szczególnie jeżeli tylko jedna z firm łączących się posiada sieć franczyzową. Doświadczenia pokazują, że przejmowane sieci franczyzowe zostają na rynku, a likwidacji częściej podlegają jednostki własne przejmowanych czy łączących się sieci. Przykładem może być połączenie Getin Banku z Noble Bankiem, które w ogóle nie wpłynęło na współpracę z franczyzobiorcami.

Co na to przepisy

W zależności od formy prawnej, franczyzodawca może zbyć przedsiębiorstwo, może również połączyć się z inną spółką bądź zostać przejętym przez inną spółkę. Przejęcie przedsiębiorstwa najczęściej polega na nabyciu większości udziałów lub akcji przez inną spółkę, co daje kontrolę nad całością przejmowanego przedsiębiorstwa. Połączenie może polegać zarówno na łączeniu przez przejęcie (cały majątek spółki przejmowanej jest przenoszony na spółkę przejmującą), jak i na łączeniu przez zawiązanie nowej spółki, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek. Spółki kapitałowe mogą się łączyć z kapitałowymi oraz z osobowymi. Natomiast spółki osobowe – z osobowymi tylko przez zawiązanie nowej spółki – kapitałowej.

 

Czytaj dalej: http://www.regulaminkonkursu.pl/przejecie-firmy-czyli-strachy-na-lachy-cz-2/

Tags:

0 Comments

Leave a Comment