Tag Archives: medycyna pracy

Realizacja programów promocji zdrowia
27 wrz 2022

Realizacja programów promocji zdrowia

Wśród zasad realizacji programów promocji zdrowia w sferze pracy szczególnie akcentuje się prawo jednostek do dobrowolnego uczestniczenia w przedsięwzięciach tego rodzaju, jako warunku kreowania postawy autoodpowiedzialności za zdrowie. Ponadto, o czym już wspominano, podkreśla się potrze